«Double Double» over Metochi på Lesbos.

Epsilon (e1e2) Lyra er et multippelt stjernesystem. Stjerneparene har en vinkelavstand på 207″. Dobbeltstjernene i hvert par har en vinkelavstand på litt over 2″. Magnituden for de fire stjernene komponentene ligger i området fra 6,1 til 5,0. Dette stjernesystemet blir kalt for «Double Double».

Stjernene «Double Double» og Zeta (z1,z2) Lyra danner en likebeina trekant sammen med Vega. Det skal være mulig å se denne trekanten med det blotte øyet 4. juli 2016 klokken 22:00 lokal tid. På dette tidspunktet står stjernene høyt på himmelen mot øst. Magnituden for Zeta Lyra sett med det blotte øyet er 4,08.

Zeta Lyrae er en dobbeltstjerne avstanden mellom de to stjernene (Zeta 1 og Zeta 2) er 44 buesekunder og de har magnitude 4,36 og 5,69.

Vi skal ta i bruk Metochi teleskopene, velge riktig forstørrelse og observere disse to multiple stjernene på en mørk himmel. Fortsett å lese ««Double Double» over Metochi på Lesbos.»