Fargerike stjerner i sirkelbane rundt Polaris.

Bilde viser fargerike stjerner i sirkelbane rundt Polaris. (Metochi Observatoriet 25. august 2015)

Den sterkeste stjerna i sentrum er Polaris. Eksponeringstiden er 17 minutter. ISO verdien er satt til 100, en lav iSO verdi reduserer støyen (lyset fra Mpnen),  Bildet viser at stjernene er fargerike på grunn av forskjellig overflatetemperatur. Lengden av sporene viser stjernenes relative hastighet. De stjernene som ligger lengst vekk fra «himmelens omdreiningspunkt» må nødvendigvis har større hastighet, de har lenger vei å bevege seg i løpet av ett døgn. Polaris flytter seg lite i løpet av 24 timer fordi Jordens rotasjonsakse går nesten gjennom Polaris, avviket er bare 40 bueminutter. Polaris kalles ofte for Nord Stjerna fordi den viser  retningen mot nord.


Bilde viser fargerike stjerner i sirkelbane rundt Polaris. (Metochi Observatoriet 25. august 2015)

Jeg gleder meg til å forbedre vedlagt «rotasjonsbilde» i kveld 25. august, må vente til Månen har forsvunnet, den går ned klokka ett i natt. Uten lyset fra Månen regner jeg med at kontrasten i bildet bedre. Jeg skal også forsøke en linse med mindre brennvidde (18-55mm) som gir større synsfelt.