Venuspassasjen 2004

Venuspassasjen 2012

Alle kategoriene

Prosedyre

Det er viktig at vi får montert teleskoppilaren i korrekt stilling («Polar Home position»). Vi kan justere inn pilaren mot nord ved hjelp av ETX-70 teleskopet montert på pilarens skråplan. Skal vi få det til må stålfundamentet i kanonstillingen ha en horisontal plate som vi kan sette pilaren på.

 

Continue reading