Venuspassasjen 2004

Venuspassasjen 2012

Alle kategoriene

Merking

Rune Moen har ansvaret for katalogisering og merking av alt utstyr til AiA. Dette er en viktig jobb som jeg er glad at Rune har påtatt seg og utfører på en utmerket måte. I dag systematiserte og merket vi de små Meade teleskopene med tilhørende deler.

Continue reading