Åtteklassinger fra Holte skole besøkte UiA laboratoriene

Fornøyde elever i D-klassen foran Saturn 8. april 2014, i alt har 94 elever fordelt på 4 klasser besøkt tre av våre laboratorier.

  1. Molekylærbiologi-laben: «Elevene deltok på molekylærbiologi-lab, hvor de fikk se sitt eget DNA»  (v/ Vivian Kjelland).
  2. Hematologi-laben: «Elevene fikk tatt blodprøve av hverandre i fingeren, stryke det ut på et objektglass og, etter farging, observere egne celler i mikroskopet»( v/ Thomas Hundhausen og Margarita Milan)
  3. Stjerne-laben: «Elevene observerte lyset fra en glovarm spiker og lyset fra en varm hydrogengass, forsøkene viser hvordan lyset fra stjernene bringer kunnskap om Universet til Jorden (observatøren)»

Takk for besøket og velkommen tilbake!

Du kan lese mer om opplegget her.