Problemer på Lesbos – teleskopets ekvatoriale montering fungerer ikke

Sommeren 2019 forsøkte jeg å montere den nye adapter plata på X-wedgen . X-wedgen er i utgangspunktet konstruert for Meade teleskopet LX 200 –  10 inch.  LX 200 teleskopet (tilsvarende vi har på Møvik) settes direkte på vippeplata og låses med tre bolter som skrues inn bunnplata. I motsetning til LX 200 teleskopet trenger LX 90 en adapter plate med tre «proturperanser» som er tilpasset de tre innfelte sporene i teleskopets bunnplate.  Det viste seg at de tre boltene som fulgte med hadde feil lengde. Det var vanskelig  å skaffe nye bolter på Lesbos. Har et ønske om å skaffe nye bolter i Norge og ta de med til Hellas. Det kan  først skje etter 20. august.

 

 

De tre boltene hindrer teleskopets bevegelse i deklinasjons-retningen

Du kan lese hele bloggen her:

Ekvatormontering av teleskopet på Lesbos juli 2019