Kuppel og kontrollrom klargjort for transport til Møvik

Ragnar Kalleberg (til venstre) og Tarald Peersen puster lettet ut etter frigjøringen av kuppel og kontrollrom torsdag 31. januar 2019.

«Vi klarte det, Ragnar»

På grunn av de store snømengdene på Møvik prøver vi å få til en ordning hvor observatoriet mellomlagres et eller annet sted til snøen forsvinner. Universitetet v/O. Helle undersøker.

Informasjon til AiA-medlemmene etter dugnaden
(email fra Ragnar Kalleberg til AiA, 31 januar 2019 kl. 19.08)

«I dag ble alle skruene som holder kuppelen fast til underbygget fjernet, slik at kuppelen kan løftes ved hjelp av løfteøynene. Kuppelen er rotert til en posisjon hvor den kan løftes uten skade og det er satt merker på veggen for å forenkle sammenkoblingen senere. Entreprenøren må skjære et hull i det flate taket ved det ene løfteøyet for å komme til, muligens også fjerne noe tetningsmasse mellom taket og kuppelens skjørt.

Vi skrudde også av alle mutterne som holdt underbygget fast til sementsålen. Entreprenøren vil skjære ytterligere et par hull i taket for å få festet løftestroppene og eventuelt løsne takpappen som tetter mellom veggene og sålen. Da burde alt være klar til løfting.

Adgangen til observatoriet er sterkt begrenset fordi trappen er fjernet, adkomst er nå via stillaset i vest-enden av bygget, og hjelm og signalvest er påkrevet. Adgang må klareres med entreprenøren. Forhåpentligvis trenger AiA å klatre opp på taket bare 1 gang til for å få ned noen tetninger av finer samt noen gardintrapper.

Det gjenstår å lage et slags kryss av bjelker med klosser som kuppelen skal stå på under transporten. Jeg fikser.

På grunn av de store snømengdene på Møvik prøver vi å få til en ordning hvor observatoriet mellomlagres et eller annet sted til snøen forsvinner. Universitetet v/O. Helle undersøker. Forhåpentligvis får vi en avklaring tidlig i neste uke. Er usikker på om vi skal utsette arbeidene på plattformen på Møvik (legge gulv i sålen) inntil videre, eller om vi bare skal gjøre alt klart i løpet av kommende uke. Synspunkter?»