Månen treffer jordskyggen 28.12.2015 03:06:28

Stjernekartet (SkyMap) viser Månens posisjon i det øyeblikket den går inn i hel-skyggen, det skjer klokken 03:06:28. Den totale formørkelsen starter først klokken 04:10:29 og den vil vare i 72 minutter. Klokken 04:46:53 befinner Månen seg litt under sentrum av jordskyggen, det blir spennende å se om Månen får den blod røde fargen som «alle snakker om». Fargen er avhengig av diameteren på skyggen og forholdene i Jordens atmosfære. Den totale måneformørkelsen er over når Månen går inn i halvskyggen, det skjer klokken 05:23:17. I løpet av disse 72 minuttene formørkelsen varer flytter Månen seg 8 grader lenger vest og høyden over horisonten reduseres til 15 grader.


Denne gangen skal vi ta fatt i en global observasjonsoppgave. Vi skal bestemme tidspunktet når jordskyggen treffer sentrum av Tycho krateret. Teorien forutsier at dette skal skje klokken 03:43. Målinger av denne typen har blitt foretatt siden 1842 (Sky&Telescope).

Under formørkelsen ligger Månen i stjernebildet Fiskene, like ved vårjevndøgnspunktet. Vi ser hode på den ene fisken til høyre i bildet eller rett vest for Månen. Rett over Månen ligger Pegasus firkanten, to av de fire stjernene er synlig i stjernekartet. Vi vil antagelig se både fiskehodet og firkanten med det blotte øyet under formørkelse fordi Solen står i nordøst og er 15 grader under horisonten. Solen står først opp klokken 07:24, to timer etter den totale måneformørkelsen er over. Stjrenekartet viser at planeten Uranus ligger bare ca 15 grader øst for Månen. Kanskje vi kan se Uranus med det blotte øyet under formørkelsen?

Under formørkelsen vil i følge fysikkens lover bare den røde delen av sollyset nå fram til Månen. Dersom der er mye forurensning i atmosfæren vil Månen få en fin rødlig farge, nærmest blodrød. Normalt er der mer forurensning i atmosfæren om kvelden, av den grunn vil sansynligheten for en fin måneformørkelse være størst når formørkelsen skjer om kvelden. Skjer formørkelsen om morgen (Månen står i vest) vil rødfargen være noe mer falmet fordi kilden som forurenser (mennesket) har sovet i seks timer før formørkelsen inntrer.

Når den totale formørkelsen er over (klokken 05:23) kan vi se i østlig retning, her finner vi plantene Venus, Mars og Jupiter. Mars ligger like ved Regulus, den sterkeste stjernen i stjernebilde Løven.

Blir det overskyet for vi en ny mulighet om 4,5 år (21. januar 2019, klokken 05:40). Månen vil også ved denne formørkelsen være stor («supermåne»), den tilsynelatende diameteren kan ikke bli større fordi avstanden  mellomn Jord og Måne kan ikke bli mindre (SkyMap).

Vi åpner Tycho Brahe Observatoriet for studenter og intresserte klokken fire og håper på klar himmel og gode atmosfæriske forhold.