AiA foredraget 19.03.2013 «Den astronomiske enheten gjennom 400 år»

Historien har vist at det var Professor Thomas Hornsby fant (1771) den beste verdien for den astronomiske enheten etter passasjen i 1769. Resultatet (150 700 000 km) baserer seg på 5 rapporter. I forhold til IAU verdien (1976) er den omtrent 100 000 km for stor.

Tabellen viser at Marsparallaksen observert av David Gill (1877) gav et resultat som var det samme som Hornsby (150 700 000 km).  Venuspassasjene i 1874 og 1882 gav ingen ny kunnskap om den astronomiske enheten.

Den tyske astronomen Johann Franz Encke studerte de gamle rapportene fra begge venuspassasjene på 17-hundretallet. I 1825 publiserte han beregninger og konkluderte med at avstanden fra Jord til Sol er 153 millioner kilometer. Denne verdien ble oppfattet som en naturkonstant og som ungdommen i Tyskland lærte på skolen som astronomisk enhet på 1800-tallet.

Den amerikanske astronomen Simon Newcomb gjennomførte en ny vitenskapelig analyse av over 200 rapporter etter 1769 passasjen, disse hadde ligget arkivert i over 114 år. Resultatet (1891)av denne undersøkelsen gav en astronomisk enhet lik 149 600 000 km, et avvik på bare 2000 km i forhold til IAU-verdien.

Tiden etter passasjen i 1769 var der stor forvirring. Hornsby, Gill, Encke og Newcomb hadde alle fått forskjellig resultat. Hvem skulle man stole på?

Det var den tyske astronomen som bokstavelig talt fant løsningen på en fotografisk plate. Han oppdaget asteroiden Eros 14. august 1898. Simon Newcomb observerte Eros og fant at den ville komme i opposisjon i januar 1931. I denne posisjonen var den nærmere Jorden enn både Venus og Mars.  I 1931 observerte mange astronomer Eros, observatoriene som deltok i prosjektet hadde det beste utstyret for posisjonsmåling av Eros i forhold til nærliggende stjerner. Nesten 3000 fotografier ble tatt av asteroiden fra 25 ulike steder på Jorden.

Det var Harold Spencer Jones som koordinerte det globale Eros prosjektet (1942), han beregnet Solens parallakse til 8,790 buesekunder, som gir en midler avstanden på 149,675 millioner kilometere. I 1964 ble målemetoden ytterligere forbedret.  Radarpulser ble sendt mot Venus, ekkoet ble fanget opp og parallaksen ble bestemt til 8,794 buesekunder som gir en astronomisk enhet på 149,599 millioner km. Radarmålingene førte at tredje desimale i Eros parallaksen ble i 1964 endret fra 0 til 4.

I dag er vi sikker på at den astronomiske enheten kan skrives 4 gjeldende siffer: 149,6 millioner km. Den offisielle verdien (IAU-verdien) er skrevet med 9 siffer: 149 597 870 km.  Kan vi stole på de to siste sifrene?

Vedlegg av foredraget i AiA (pdf)