Kosmisk stråling og radioaktiv datering

Data i tabellene er hentet fra en prøve som kommer fra Månen (høylandet) (Pergamon Press New York 1976). Fremstillingen og beregningene er utført MathCad av TP/UiA

Måneprøven i dette eksemplet er hentet fra høylandet på månen, alderen i dette området er altså over fire milliarder år (4,3 milliarder år). Apollo 11 hentet i 1969 en prøve fra mørke lavlandet – «stillhetens hav» (Sea of Tranquility»), alderen i dette området er fra 3.1 til 3,8 milliarder år. De eldste områdene er områdene med mange kratre (de lyse områdene, høylandet), de yngste områdene Månens «havområder».

Data i tabellene er hentet fra en prøve som kommer fra Månen (høylandet) (Pergamon Press New York 1976). Fremstillingen og beregningene er utført MathCad av TP/UiA

 

Dette forelesningsnotatet benyttes i kursene Fys112, Fys110 og Nat104. I fysikkdelen av Nat104 er kun deler av notatet pensum. Radioaktiv datering(karbon-14 metoden) er pensum for lærerstudentene i Grimstad (Nat104). Studentene i Grimstad skal lære om  meteoritter og hvordan astronomene kan bestemme alderen på solsystemet ved hjelp av meteorittene.

Les leksjonen om kosmisk stråling og radioaktiv datering (pdf).