Tycho Brahe Observatoriet på UiA

Tycho Brahe Observatoriet

Etter Tycho Brahes død overtok Johannes Kepler (1571-1630) observasjonsmaterialet til Tycho Brahe. Kepler fikk i oppgave av Brahe å studere Marsbanen litt nøyere, det gjorde han og fant lovene som beskriver planetbevegelsen i Solsystemet vårt. Keplers lover er erfaringslover, ingen fysiske lover, det var Newton (1687) som fant de fysiske lovene. Newton tok utgangspunkt i sine fysiske lover og utledet lovene til Kepler.

Keplers lover viser at Tycho Brahes observasjoner ikke stemte med den hybride universmodellen. Tycho Brahe var usikker på om den hybride universmodellen var riktig, hans kommentar: “Om det så var?” viser dette. Historien har vist at modellen til Tycho Brahe var et steg i riktig retning.


Tycho Brahe Observatoriet

Tycho Brahe konstruerte og bygde egne måleinstrumenter med en nøyaktighet som ingen andre på den tiden kunne vise til. Universitetet i Agder ønsker å hedre Tycho Brahe for hans innsats som stjerneforsker. Den offisielle åpningen av observatoriet vil finne sted 6. juni 2012 kl. 0600, under Venus passasjen.