14.03.2013 besøkte Åmli Skule Tycho Brahe observatoriet

Maritha Pettersen Vehus fikk se den store Oriontåka, de fire trapesstjernene og de tre stjernene på den rett linjen.

Avstanden ut til tåka er 1500 lysår. Inne i tåka finner astronomene nyfødte stjerner.

De fire trapesstjernene er «født» inne i tåken, de er i dag synlige fordi den intense strålingen har «gravd» dem fram. Fortsett å lese «14.03.2013 besøkte Åmli Skule Tycho Brahe observatoriet»