Venuspassasjen 2004

Venuspassasjen 2012

Alle kategoriene

Tycho Brahe Observatoriet

Astronytt fra Tycho Brahe Observatoriet

Merkur klokken 13:47, 33 minutter etter første kontakt. Continue reading

Bildet viser Solens fotosfære 8. mai 2016, vi ser en stor solflekk (2542) og syd for denne en liten sirkulær flekk (NASA/Soho). 9. mai vil Merkur framstå som en liten mørk sirkulær prikk, omtrent som den lille flekken syd for den store solflekken. Continue reading

SkySafari-appen viser stjernehimmelen over Metochi 4. juli klokken 23:00. Vi ser datamaskinens skrivebord i “bakgrunnen” og stjernehimmelen i «forgrunnen».  Vi kan fjerne symbolene på skrivebordet dersom det er ønskelig.  Hvordan er det mulig å strømme informasjon fra en mobil telefonen til PC-skjermen og videre til en projektor?  For det første trenger programmet «Reflektor 2» installert på PC og appen «Director» installert på mobiltelefonen. «Reflektor 2» og «Director» lastes ned fra nettet, lisenskoden blir tilsendt når regningen er betalt, den er på omtrent kr 130. Vi må sørge for at både datamaskinen og smart telefonen er koplet til samme internettadresse. Ønsker vi å vise stjernekartet til en stor gruppe, er det smart å overføre data PC-skjermen til en projektor. Da må PC og projektor ha samme tilkoplingskontakter (USB, VGA, HDMI).
Continue reading

Bilde 7: Tycho krateret ligger delvis i halvskyggen klokken 03:42:56, 29 sekunder senere treffer helskyggen sentrum av krateret (Bilde 10 i vedlegget). 55 sekunder senere ligger hele krateret i helskyggen (Bilde 9 i vedlegget). Krateret ble synlig i halvskyggen når alle pikslene med lys-verdi større enn 1000 ble «farget» hvitt. Fotometriske målinger av lyset i hel-skyggen visere at piksler med mindre lys-verdi enn 150 ligger i helskyggen.

Tidsskriftet SKY&TELESCOPE (september 2015) vil at amatørastronomene skal notere tiden helskyggen passer de største kratrene på Månen og sende tidspunktene til Roger Sinnott, hans emailadresse er: rsinnott@post.harvard.edu Continue reading

Bilde 3: 7 minutter før jordskyggen treffer Tycho krateret (Histogram grensene:61-3519).

Fullmåne klokken 03:36:04; 28. september 2015. Bildet er en kopi av RAW-bildet IMR_5993490.CR2. Histogram-grensene er lik er: 61-3519. ISO-verdi er 250. Eksponeringstiden er 1/250 sekunder. Continue reading

12 fysikkeelever fra den videregående skolen i Kristiansand besøkte Tycho Brahe Observaroriet i i anledning «Åpen Dag» på UiA. De fikk se kraftige solflekker i det store UiA telelskopet. I et mindre teleskop fikk de se Solens innflytelse på hydrogengassen i kromosfæren over solflekkene. Continue reading

Fornøyde elever i D-klassen foran Saturn 8. april 2014, i alt har 94 elever fordelt på 4 klasser besøkt tre av våre laboratorier.

  1. Molekylærbiologi-laben: «Elevene deltok på molekylærbiologi-lab, hvor de fikk se sitt eget DNA»  (v/ Vivian Kjelland).
  2. Hematologi-laben: «Elevene fikk tatt blodprøve av hverandre i fingeren, stryke det ut på et objektglass og, etter farging, observere egne celler i mikroskopet»( v/ Thomas Hundhausen og Margarita Milan)
  3. Stjerne-laben: «Elevene observerte lyset fra en glovarm spiker og lyset fra en varm hydrogengass, forsøkene viser hvordan lyset fra stjernene bringer kunnskap om Universet til Jorden (observatøren)»

Takk for besøket og velkommen tilbake Continue reading

Kometen Lovejoy (mag 8.0) klokken 06:02:11; 26. november 2013. Kometen ligger sydøst for haletippen til Storebjørn, avstanden ut til kometen 64,5 millioner km (0,43 AU). Bildet er en sum av 7 bilder, den totale eksponeringstiden er 140 sekunder, kamerates (Canon EOS 60Da) ISO verdi er 640. Stretch mode: Moon (MaxIm). Lysforurensingen er borte på grunn av et stort signal/støy forhold. Bildet viser kometkjernen og komaen rundt kjernen og en vifteformet hale. Continue reading

Solen stuper «på hode» ned bak tretoppene på Tinnheia. Solen er bare 2,5 grad over horisonten i sydvestlig retning (Solen er speilvendt om horisontaldiameteren). Det er omtrent i denne posisjonen kometen Ison viser seg etter solnedgang om fire dager (Ison: 29. nov 2013; kl. 16 09 02; Høyde over horisont: 1 grad og kompasskurs: 223 grader). Continue reading

Kometen Lovejoy passerer stjernen GSc 2518-1017 (m=12,09) i stjernebildet LMi (Leo Minor – Den lille løven) kl 04:42:34.

Eksponeringstid 30 sekunder; ISO 2000. Bildet er ikke støybehandlet. Bildet er «color convert» og «convert to Mono». Stjernen viser «smultringeffekt». Fokuseringen kan bli bedre. Bildet av Ison viser bedre fokus, fordi stjernen Spica i Jomfruen ble benyttet til fokusering av teleskopet. Ison passerte rett nord for Spica da bildet ble tatt. Continue reading